Ben je werkzaam in de bouw? Meld je aan bij Opstap!

Het zijn onzekere tijden, maar dit kunt u van ons verwachten!

Er is al veel gezegd en geschreven over de huidige crisis. Zowel persoonlijk als zakelijk, waarbij onder andere veel bedrijven het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als Opstap mogen we echter niet klagen. Dagelijks monitoren we de ontwikkelingen en net als onze opdrachtgevers werken we er hard aan om de voortgang van het werk overeind te houden. Gelukkig ervaren wij als Opstap dat onze mensen en de bedrijven waarvoor zij werken nog volop actief zijn. En als het bij u doorloopt, dan ook bij ons!

Lees meer...

Opstap Personeelsdiensten bemiddelt adequaat de juiste vakkrachten voor uw projecten. Referenties en opleidingen worden gecontroleerd om de werkervaring en vakbekwaamheid van de vakkracht te kunnen garanderen. Vakbekwame schilders, houtrot renovateurs en glaszetters op uitzendbasis. Onderscheidend is onze werkwijze, het persoonlijke contact van de adviseurs met werknemers en relaties, veelal op de werklocatie. Het dienstenpakket van ons omvat alles wat van een hedendaagse intermediair verwacht mag worden:

  • detacheren
  • werving & selectie
  • uitzenden
  • scholing
  • advies inzake arbeidsrecht

Opstap is aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendorganisaties). Wij ontlenen onze flexibiliteit aan de CAO voor uitzendkrachten en hebben daardoor een sterk toegevoegde waarde m.b.t. de branche CAO Schilders. Met name op het gebied van diversiteit aan contractvormen. Daarnaast hanteren wij de branche CAO voor de (vakkracht) regelingen zoals die voor intermediairs verplicht worden gesteld in de ABU CAO Flexkrachten en de uitwerking van het vakkrachtenbeginsel zoals opgenomen in de CAO Schilders. Opstap hanteert de loontabellen van de CAO Schilders vanaf de eerste werkdag.

Opstap Personeelsdiensten is partner van Schildersvakopleiding. Tezamen hebben wij Opstap Next opgericht, hierin worden leerlingen welke uitstromen na hun opleiding doorgeplaatst door NEXT, met als doel vakmensen te behouden voor de branche met de flexibiliteit welke een uitzendbureau kan bieden.