Het zijn onzekere tijden, maar dit kunt u van ons verwachten!

Er is al veel gezegd en geschreven over de huidige crisis. Zowel persoonlijk als zakelijk, waarbij onder andere veel bedrijven het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als Opstap mogen we echter niet klagen. Dagelijks monitoren we de ontwikkelingen en net als onze opdrachtgevers werken we er hard aan om de voortgang van het werk overeind te houden. Gelukkig ervaren wij als Opstap dat onze mensen en de bedrijven waarvoor zij werken nog volop actief zijn. En als het bij u doorloopt, dan ook bij ons!

Lees meer...

Weet je wat onze meest bekeken blog was? Die had de opmerkelijke titel “Help de werkloosheid neemt af!” geschreven in juni 2018. Tweeënhalfjaar later lijkt het erop dat onze economie op slot is komen te zitten. Toch komen wij met het opmerkelijke bericht dat er ook in crisistijd werk aan de winkel is. Onze kerstwens is dat we gezamenlijk zo veel mogelijk mensen weer aan een baan helpen.

Er zijn mensen met angst voor de Wkb. Nee, het is geen “Wortelkanaalbehandeling”, wat overigens ook behoorlijk angstig kan zijn. Dit gaat over De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs ingevoerd zal worden. Het doet in de media nogal wat stof opwaaien…

Dit is een positieve oproep die gaat over mensen aan het werk helpen door carrièrewissels. Deze oproep is gericht aan werkgevers, mensen met een baan, zonder baan of mensen die het risico lopen hun baan kwijt te raken. Sta op als je als bedrijf nieuwe medewerkers een kans kunt bieden, maar deel ook dit bericht als je iemand kent die opnieuw aan de slag wil gaan. Wellicht ben je het zelf wel.

We schijnen er allemaal van in de ban te zijn. Zelfs onze minister president, Mark Rutte, heeft er last van en misschien wel zijn hele kabinet. Laatst las ik er een interessant artikel over. Het verschijnsel kent lachwekkende taferelen, maar is eigenlijk gewoon een serieus en soms zelfs pijnlijk onderwerp. Nieuwsgierig geworden wat het is?

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat er ruim 400.000 mensen in Nederland werkloos gaan worden door de huidige crisissituatie en er begin 2021 zo’n 700.00 mensen op zoek zijn naar een baan. Dat valt terug te lezen in dit artikel. Maar er is nog een andere zorgwekkende ontwikkeling op de arbeidsmarkt gaande die met de jonge generatie te maken heeft.

Succes is altijd afhankelijk van goede samenwerkingen. Het SROI-project bij Het Dorp in Arnhem is daar een prachtig voorbeeld van. Onder het motto ‘Het Dorp Vernieuwt’ wil Siza, een specialistische zorgverlener, het geheel revitaliseren naar een groene, duurzame en toegankelijke wijk. Daarvoor zijn met diverse bedrijven, waaronder Vastgoed servicebedrijf De Variabele, afspraken gemaakt om de vernieuwingen uit te voeren. De Variabele heeft hierbij Opstap en Schildersvakopleiding Zutphen de ruimte gegeven om een zijinstroom-traject op te zetten. Een mooie samenwerking om mede bij te dragen aan een geruisloze overgang te realiseren van een meer dan 50 jaar oude wijk naar een moderne plek om in te wonen en te werken.

Gelukkig slagen we er steeds vaker in om statushouders, mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben, van passend werk te voorzien, door vooraf een gedegen opleidingstraject aan te bieden. Recent hebben opnieuw zeven statushouders hun Proeve van Bekwaamheid gehaald bij De Schildersvakopleiding in Zutphen. Op deze vier manieren voorzien we statushouders van passend werk:

Onze economie komt gelukkig stapje voor stapje weer op gang. De horeca en middelbare scholen mogen hun deuren op 1 juni weer openen, sportscholen op 1 september, alhoewel die datum de nodige protesten oproept, en de kappers en onderwijzers op de basisscholen zijn inmiddels weer aan de slag gegaan. Maar als je nog niet open bent en nog geen klanten kunt ontvangen, dan zal er eerst nog wat moeten gebeuren waar je nu nog mooi de tijd voor hebt…

Meer dan ooit blijkt dat een Europese aanpak niet bestaat in de bestrijding van COVID-19. Sterker nog, er worden zelfs vijanden gemaakt op landenniveau, waarbij het de Italianen zijn waar Mark Rutte maar beter even geen pizza moet gaan eten. We zijn wat eigenwijs en volgen een andere koers dan bijvoorbeeld België of Duitsland. Maar op kleinschaliger niveau is er ook wat vreemds opgevallen, waarbij we alvast verklappen dat het bovenstaande plaatje, zonder mensen, niet de werkelijkheid weergeeft.

opstap 10653

De komende jaren zijn enkele tienduizenden nieuwe medewerkers in de bouw-, infra-, schilder- en afbouwbranche nodig. Deze extra werkgelegenheid is alvast goed nieuws. De uitdaging is echter om de benodigde medewerkers te vinden. Onze vorige blog was gericht op een charmeoffensief. Dit keer laten we zien wat er gedaan wordt om het tekort aan personeel in te dammen. We kwamen zelfs met deze aanpak op TV.

Het beeld wat veel mensen hebben van de bouwsector klopt niet. In de vakkrant “Bouw & Aanbesteding" van december 2019 staat dat twee op de drie Nederlanders vindt dat het beroep van bouwvakker te weinig waardering krijgt vanuit de samenleving. Toch zegt 27 procent begrip op te kunnen brengen dat jonge ouders niet willen dat hun kind bouwvakker wordt. Waarom ontbreekt er dan nog steeds een gerichte aanpak om meer draagvlak voor de bouwvakker te creëren?

“Werkgevers weten niet goed hoe ze de millennial in dienst kunnen houden.” Deze zin las ik recent in de zaterdageditie van de Telegraaf. Het ging daarbij over de generatie die tussen 1985 en het jaar 2000 geboren zijn, mensen die nu tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. Ook in de bouw- en schilder- en afbouwbranche herken ik deze uitdaging. Daarom ben ik mij eens verder gaan verdiepen in deze generatie en besloot deze oproep te doen.

Bouwen en gezondheid vormen een uitdagende combinatie. Er is namelijk meer menselijke energie nodig die nu onvoldoende gebruikt wordt. Een kritisch betoog.

Ken je het spreekwoord ‘goedkoop is duurkoop?’ Als je ergens weinig voor betaalt en het van slechte kwaliteit is, dan ga je alsnog de rekening betalen, is wat het zo ongeveer betekent. En dat is zeker het geval met goedkope bouwmaterialen die door bouwbedrijven gebruikt worden. Kijk maar:

Van 130 kilometer per uur weer naar 100. Een onnodige maatregel want we staan vooral in de file.