Opstap Personeelsdiensten ontwikkelde vijf jaar geleden een nieuwe werkwijze naar aanleiding van de personeelstekorten in de bouw- en technieksector. Want het is eigenlijk wel opmerkelijk: enerzijds is er dringend behoefte aan vaklui, anderzijds staan er heel veel mensen aan de kant die grote moeite hebben om aan werk te komen: langdurige werklozen, jongeren in de Wajong en statushouders. Opstap biedt deze ‘zij-instromers’ door het hele land een gedegen en praktijkgericht werk-leertraject. Deze omscholing biedt garantie op een baan.


Deze werkwijze slaat aan.
Opstap Personeelsdiensten behaalde in 2022 de hoogste trede van het PSO-keurmerk met deze trajecten. „Dit is een onafhankelijke toetsing waaruit blijkt dat Opstap al jaren op een kwalitatieve wijze werkgelegenheid biedt aan mensen die dat extra zetje nodig hebben”, legt René Hoogenberk, landelijk adviseur van Opstap uit.
Binnen de bouwnijverheid is Opstap al meer dan 25 jaar actief in de bemiddeling van flexibel personeel. De bemiddelaar verzorgt de (om)scholingstrajecten, in samenwerking met de Werkgever Service Punten (WSP) van de UWV, ook binnen de bouw-, infra-, groen-, schilders- en afbouwsector, maar ook sinds kort binnen de techniek.


Jaarlijks worden ruim 100 mensen opgeleid, begeleid en succesvol bemiddel naar een werkplek. Met andere woorden: het idee heeft al behoorlijk voet aan de grond gekregen. De aanpak vergt wel een goede samenwerking tussen de diverse organisaties, zoals UWV, Vluchtelingenwerk, gemeentes, de vakscholen en de diverse regionale organisaties.


Zijn de zij-instromers eenmaal aan de slag binnen een bedrijf dan blijft Opstap Personeelsdiensten nauw betrokken. Opstap probeert kandidaten zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens het omscholingstraject, maar ook wanneer hij of zij aan het werk is voor een opdrachtgever. Soms maken cultuurverschillen een soepele start minder vanzelfsprekend. Opstap heeft jobcoaching in huis. We hebben goed onderzocht wat er allemaal nodig is om deze specifieke doelgroep optimaal te begeleiden”, zegt René Hoogenberk. „We doen er alles aan om het traject te laten slagen. We doen ook veel aan nazorg. Kandidaten zijn niet klaar na een opleiding van 10 weken. Ze komen daarna regelmatig terug bij de vakopleiding voor cursussen. Zo blijven ze bij.”
Ook de werkgevers worden niet aan hun lot overgelaten met de kersverse kracht. „We geven ook de leermeesters bij de bedrijven extra training. De Harrie-training bijvoorbeeld gaat over begeleiding op de werkvloer of omgaan met andere culturen.”
Kortom, duurzame inzetbaarheid, daar draait het om. „Daarom investeert Opstap structureel in de ontwikkeling van de werknemers. Regelmatig toetsen we hun kwaliteiten en de werkzaamheden die zij dagelijks uitvoeren. Daarin werken wij nauw samen met de vakopleidingen in de branches en blijven we constant in overleg met onze opdrachtgevers. Periodieke scholing, werkplezier en gezondheid zijn belangrijke factoren bij de uitoefening van het werk, nu en in de toekomst.”


Ontzorgen, dat is het motto. „Bij Opstap focussen we ons niet alleen op het uitlenen van personeel. Wij ondersteunen werkgevers ook graag bij vragen over de cao, wetgeving, het arbeidsrecht en het gebruik van onze Uren app. Vakkundigheid, persoonlijke aandacht en een eerlijke beloning voor de werknemers.”
Opstap roept ondernemers op de handschoen op te pakken en zij-instromers de ruimte te geven.


Op die manier kunnen meer vakmensen aan het werk en blijven er minder mensen aan de kant staan.

IMG 20220222 084737 03

 

Bron: zakenn.nl

Opstap Personeelsdiensten helpt bedrijven aan nieuwe vaklui - ZakeNN

9 feb 2023