Samenwerken aan een betere samenleving

Succes is altijd afhankelijk van goede samenwerkingen. Het SROI-project bij Het Dorp in Arnhem is daar een prachtig voorbeeld van. Onder het motto ‘Het Dorp Vernieuwt’ wil Siza, een specialistische zorgverlener, het geheel revitaliseren naar een groene, duurzame en toegankelijke wijk. Daarvoor zijn met diverse bedrijven, waaronder Vastgoed servicebedrijf De Variabele, afspraken gemaakt om de vernieuwingen uit te voeren. De Variabele heeft hierbij Opstap en Schildersvakopleiding Zutphen de ruimte gegeven om een zijinstroom-traject op te zetten. Een mooie samenwerking om mede bij te dragen aan een geruisloze overgang te realiseren van een meer dan 50 jaar oude wijk naar een moderne plek om in te wonen en te werken.

Over Het Dorp

Alle informatie over deze vernieuwing valt terug te lezen op de website van Siza, waar Het Dorp inmiddels toe behoort. Wijlen TV presentatrice Mies Bouwman maakte ruim 50 jaar geleden de bouw ervan mogelijk na de eerste grootschalige geldinzamelingsactie in Nederland. Er werd een complete wijk gebouwd waar mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven. Maar Het Dorp is na zoveel jaren aan vernieuwing toe.

Een grootschalig SROI project

Zolang er gebouwd wordt aan de nieuwbouw zullen de bewoners van Het Dorp plezierig moeten kunnen wonen en werken in de bestaande gebouwen. Het doel van een SROI-project, social return of investment, is om extra werkplekken te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De leerwerktrajecten vinden grotendeels plaats óp het project, waardoor deze toekomstige vakmensen zo veel mogelijk praktijkervaring opdoen. Daarbij worden ze begeleid door een ervaren leermeester. Uiteindelijk is het doel dat deze ‘leerlingen’ op de langere termijn een diploma of praktijkcertificaat behalen, waaruit blijkt dat zij de kennis, vaardigheden en houding hebben om het betreffende beroep goed uit kunnen oefenen.

Resultaten

  • Een geruisloze overgang van oud- naar nieuwbouw van Het Dorp.
  • Een sociaal project die bijdraagt aan een maatschappelijk belangrijk doel.
  • Leren en ervaring opdoen in de praktijk.
  • Zo’n honderd zij-instromers zijn zo de afgelopen jaren aan een baan geholpen.
  • Mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen of hun baan kwijt zijn helpen we gezamenlijk weer aan werk.

Een oproep

De tekorten aan vakmensen in de bouw- en schilderbranche zijn nog steeds groot, terwijl er veel meer sociale projecten (SROI) zoals Het Dorp zijn waar handen hard nodig zijn. Dat je zelfs van slager tot schilder omgeschoold kunt worden bewijst het verhaal van Anton. We hopen dat het anderen motiveert om ook contact op te nemen, want zelfs als je door het coronavirus minder of zelfs geen werk hebt valt er juist nu van alles te doen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Mooie projecten zoals Het Dorp zullen dit waarderen.

Doe mee!

Neem hier contact op als je mensen in jouw omgeving kent die (ander) werk zoeken en net als Anton op een andere manier de handen uit de mouwen willen steken.

6 jul 2020