Het zijn onzekere tijden, maar dit kunt u van ons verwachten!

Er is al veel gezegd en geschreven over de huidige crisis. Zowel persoonlijk als zakelijk, waarbij onder andere veel bedrijven het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als Opstap mogen we echter niet klagen. Dagelijks monitoren we de ontwikkelingen en net als onze opdrachtgevers werken we er hard aan om de voortgang van het werk overeind te houden. Gelukkig ervaren wij als Opstap dat onze mensen en de bedrijven waarvoor zij werken nog volop actief zijn. En als het bij u doorloopt, dan ook bij ons!

Lees meer...

Opstap Personeelsdiensten, de betrouwbare partner voor de bedrijfstak.

Wij zijn ABU-lid, SNA gecertificeerd volgens de NEN 4400-1, het keurmerk voor de uitzendbranche, aangesloten bij A&O services en APG (voorheen Cordares).

Opstap Personeelsdiensten is partner van OnderhoudNL en werkt al jaren nauw samen met de regionale Schildersvakopleidingen. Uit deze samenwerking is destijds Opstap Next opgericht, met als doel leerlingen die na hun opleiding dreigen uit te stromen zo veel mogelijk voor de sector te behouden. De flexibiliteit en ruime ervaring bij Opstap creëert voor betreffende leerlingen nieuwe kansen en een opstap naar een structurele toekomst binnen de schilderbranche.

Vanwege de grote personeelstekorten bouw breed, geldt dit ondertussen ook voor diverse andere doelgroepen (zijinstromers), denk hierbij aan uitkeringsgerechtigden (WW, Wajong, statushouders), maar ook mensen die heel ander werk willen doen (werk naar werk). Afhankelijk van de betreffende kandidaten kunnen daarbij specifieke opleidingstrajecten worden opgezet. Vanuit diverse projecten zijn er in de periode 2018-2019 bijvoorbeeld ruim 200 schilders in de sector aan werk geholpen. Ook voor de afbouwsector zijn er inmiddels diverse vergelijkbare initiatieven gestart