Het zijn onzekere tijden, maar dit kunt u van ons verwachten!

Er is al veel gezegd en geschreven over de huidige crisis. Zowel persoonlijk als zakelijk, waarbij onder andere veel bedrijven het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als Opstap mogen we echter niet klagen. Dagelijks monitoren we de ontwikkelingen en net als onze opdrachtgevers werken we er hard aan om de voortgang van het werk overeind te houden. Gelukkig ervaren wij als Opstap dat onze mensen en de bedrijven waarvoor zij werken nog volop actief zijn. En als het bij u doorloopt, dan ook bij ons!

Lees meer...

Opstap heeft de zaken goed voor elkaar! 
Afgelopen week hebben wij in Ede weer een grondige inspectie gehad voor de SNA. Aan het einde van de inspectie kregen wij een mooi compliment van de betreffende inspecteur: Opstap heeft de zaken goed voor elkaar! Het is een fijne gedachte dat bij Opstap alles conform wet -en regelgeving klopt.

Hoe zit dat bij u? 
Wie regelmatig arbeid inleent of werk uitbesteedt kan profiteren van de bescherming die het SNA-keurmerk biedt. U bent namelijk zelf altijd eindverantwoordelijk voor het afdragen van omzetbelasting en loonheffingen. Dit is vastgelegd op basis van Keten- en Inlenersaansprakelijkheid.  

U kunt flinke boetes oplopen voor het werken met mensen die niet in Nederland mogen werken of van wie de identiteit niet is gecontroleerd en vastgesteld. Dankzij het SNA-keurmerk.

Waar staat het keurmerk voor?
Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn gekeurd op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht);
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Opstap is al jaren gecertificeerd conform het SNA-keurmerk
Wist u dat Opstap al sinds 2012 is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en aangesloten is bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen)? Als u werkt met ondernemingen die het SNA-keurmerk hebben, bent u beschermd tegen claims. U kunt sinds 1 juli 2013 zelfs in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u werkt met uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk. Door met hen samen te werken laat u tevens uw eigen betrouwbaarheid zien.

Wat kunt u zelf doen
Het SNA-keurmerk biedt garantie voor een aantal zaken. Er blijft echter genoeg over waar u zelf op kunt letten als u gebruik wilt maken van een gecertificeerde onderneming:

  • Controleer of de onderneming daadwerkelijk in het register is opgenomen;
  • SNA laat minimaal 2 keer per jaar een controle uitvoeren. Controleert u zelf ook met regelmaat of de onderneming waarmee u samenwerkt nog steeds gecertificeerd is;
  • Het is verstandig om zelf ook regelmatig de identiteit van alle werknemers te controleren;
  • Leg zakelijke afspraken altijd schriftelijk vast;
  • Accepteer alleen facturen die aan de gemaakte afspraken en wettelijke eisen voldoen. 

Voordeel voor u als opdrachtgever
Het voordeel van deze regelmatige controles is dat opdrachtgevers bonafide ondernemingen kunnen herkennen. Op deze manier lopen opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Dat moet wel geruststellend zijn voor opdrachtgevers! 

Uitzenden en detacheren via Opstap zonder risico
Opstap heeft voor u een geschikte kandidaat gevonden! Opstap biedt deze kandidaat een tijdelijk dienstverband, middels een uitzend- of detachering contract. Opstap hanteert een all-in uurtarief. Alle werkgeverslasten, zoals: doorbetaling bij vakantie, feestdagen, bijzonder verlof en ziekte zijn voor rekening van Opstap. U ontvangt een factuur met daarop alleen de gewerkte uren. Zo loopt u geen risico!

Heeft u op korte termijn iemand nodig of zoekt u tijdelijke ondersteuning op een specifiek project? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om iemand via Opstap uit te zenden of te detacheren.

6 jun 2019