Veilig gedrag op de bouwplaats verbeteren – dat is het doel van de Generieke Poort Instructie (GPI) die vanaf 1 april 2019 op veel bouwplaatsen verplicht is. De nieuwe poortinstructie is voor alle bedrijven en bouwplaatsen die deelnemen aan de Governance code Veiligheid in de Bouw gelijk. Er zijn 3 GPI’s: GPI Infra, GPI B&U of GPI Installatie. De GPI zorgt voor een uniforme veiligheidsinstructie op alle bouwplaatsen en voorkomt dat medewerkers en leveranciers steeds een andere poortinstructie moeten volgen voor zij aan het werk kunnen.

Het kan voorkomen dat een uitzendkracht van Opstap, die werkzaam is op een bouwproject, per 1 april 2019 in het bezit moet zijn van het GPI-certificaat.

steigerbouw 03

28 mrt 2019