opstap het personeelstekort vraagt om een heel andere aanpak

Het personeelstekort is in veel sectoren, waaronder de Bouwnijverheid een urgent probleem. De economie draait op volle toeren, er is werk in overvloed maar als gevolg van dit nijpende probleem stagneren diverse (nieuwe) projecten in de uitvoering en komt zelfs de continuïteit van bedrijven in gevaar. Bij veel bedrijven in Nederland wordt noodgedwongen meer overgewerkt, wat weer schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van het huidige personeelsbestand. Een thema dat de afgelopen periode volop het nieuws haalde. Kortom: tijd om nog eens hard na te denken over nieuwe plannen en ideeën waarmee we dit probleem op andere manieren en effectiever het hoofd kunnen bieden.

Op zoek naar slimme oplossingen

Zeker als het gaat om technische banen, waar het werk vaak zwaarder is en met de handen, zijn er grote tekorten ontstaan. De crisis heeft wat dat aangaat flink huisgehouden. Ook het aantal jongeren dat tegenwoordig voor een technisch beroep kiest wordt alsmaar minder. Te vaak kiezen zij nu voor populaire opleidingen waar lang niet altijd genoeg banen voor blijken te zijn. Terwijl men in de bouw- en schilderbranche juist staat te springen om goede vaklieden. Hoe vinden we deze (jonge) mensen, en wat zijn dan de slimme oplossingen?

Daarnaast zullen we als werkgever ook kritisch moeten kijken of de huidige invulling van de werkweek en -uren wel aansluiten bij wat de werknemer verwacht of wil. De instroom in de wegenbouw bijvoorbeeld staat bijna geheel stil, omdat er nauwelijks nog mensen zijn die in de werkbare periodes genegen zijn gemiddeld 50 tot 60 uur per week te gaan werken.

Intensivering samenwerking

Nauwe contacten met de vakopleidingen, het bedrijfsleven en de diverse instanties zijn er natuurlijk al sinds jaar en dag, maar zijn vanwege het tekort aan vakmensen het afgelopen jaar nog verder geïntensiveerd. Samen met onder andere de vakopleidingen, WSP’s (Werkgeverservicepunt, samenwerking tussen UWV en gemeentes) en de leerbedrijven, waar de leerling zich uiteindelijk praktisch ontwikkelt, blijven wij naar alternatieven zoeken. Een investering waar je niet direct wat voor terugkrijgt, maar noodzakelijk voor de langere termijn. Met als doel het (fundamenteel) zorgen voor nieuwe instroom en het binnen de branche houden van de vakmensen. Na het behalen van het diploma begeleiden de partijen gezamenlijk de leerling op weg naar een (uitzend)baan en het begin van een mooie carrière, waar hij/zij zich in de praktijk verder kan ontwikkelen.

Om- en bijscholing van volwassen werknemers

En zo zijn er meer oplossingen en ideeën. Het personeelstekort kan ook worden ingevuld door volwassenen (uitkeringsgerechtigden, mensen die ander werk zoeken, statushouders) die met verkorte opleidingstrajecten en stageperiodes worden omgeschoold. In Twente zijn er inmiddels een aantal kandidaten geselecteerd voor de volwasseneneducatie (BBL-niveau 2 en 3). Momenteel wordt er actief gewerkt aan het ontwikkelen van een maatwerkopleiding binnen de vakschool voor deze specifieke doelgroep.

Over bestaande grenzen gaan

Nog een manier om het personeelstekort te verminderen. Daarbij gaan we letterlijk over bestaande grenzen heen. In Nederland hebben we kwalitatief goede opleidingen waarbij er heel veel aandacht is voor leren in de praktijk. In andere Europese landen zijn deze voorzieningen vaak niet aanwezig. In Italië bijvoorbeeld is er geen vakopleiding voor schilders en werken de technische scholen zonder leerbedrijven!

Dus daar kunnen we iets mee! Een aansprekend voorbeeld is een pilotproject van het Stedelijk Lyceum in Enschede, waar een van de docenten goede contacten heeft met een vakopleiding voor technici in Italië. Daaruit vormde zich het idee van een uitwisseling, waarbij vier jonge studenten praktische ervaring zouden kunnen opdoen in Nederland als schilder. Tijdens de zomermaanden liggen de vakopleidingen in Italië tijdelijk stil. Een ideale periode om een uitwisseling met Nederland te organiseren. Betreffende werkstudenten hebben hier inmiddels via Opstap en een tweetal leerbedrijven in Overijssel extra werkervaring als schilder opgedaan. Ze konden direct op diverse projecten worden ingezet. Dan heb je het al gauw over 25 tot 30% extra jaarcapaciteit per man! De pilot is succesvol verlopen en medio september beëindigd. Een van de studenten is het werken hier zo goed bevallen, dat hij van plan is weer snel terug te keren naar Nederland.

De uitwisseling betreft een eerste pilot maar krijgt volgend jaar zeker een vervolg. Maar dan breder opgezet met leerling-metselaars, -timmerlieden, -stukadoors en -elektriciens.

Zullen we de dialoog over het personeelstekort nu starten?

Als we het personeelstekort willen oplossen of tenminste verminderen, dan moet het roer drastisch om. Dat betekent op korte termijn initiatieven nemen, om ervoor te zorgen dat we op de langere termijn kunnen blijven bouwen en schilderen in Nederland. We stellen daarom reacties vanuit de vakopleidingen, het bedrijfsleven en de vaklieden enorm op prijs, om zo antwoord te krijgen op de vraag: “Hoe zou jij het personeelstekort aanpakken?” Wie weet komen we samen tot nieuwe en vooral inspirerende initiatieven. Een nieuwe aanpak tot een succes maken doe je namelijk vooral samen!

Zin om mee te denken?
Neem contact op via telefoonnummer 0800 – 02 02 800 of vul hier het contactformulier in.

4 okt 2018