Nu de economie groeit raakt de arbeidsmarkt steeds verder verhit. Werkgevers beseffen meer en meer dat de gewenste kandidaten niet meer op de reservebank zitten. De veranderingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar inmiddels razendsnel op, en je bent - of je wilt of niet - gedwongen deze goed in de gaten te houden. Anders mis je de bekende boot als werkgever, want de krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar verder toe.

Ook is er sprake van forse tegenstellingen op de arbeidsmarkt. Daar waar in de bouw, techniek, logistiek, zorg en ICT een grote krapte is, kampen andere sectoren zoals de financiële en administratieve sector met een forse krimp, dus een overschot aan mensen. Oorzaken zijn onder andere de economische, demografische en technische ontwikkelingen. Digitalisering van administratieve processen en vergrijzing zijn daarvan enkele voorbeelden.

Het is tijd voor een oplossing!

Werkgevers kunnen de arbeidsmarkt niet veranderen, maar ze kunnen wel de kijk erop veranderen. Doordat we ons bij sollicitaties traditioneel focussen op een cv en ervaring lopen we vast, want de standaard profielen zijn onvindbaar. Daardoor ontstaat een mismatch op de arbeidsmarkt. Willen we de juiste mensen aantrekken, dan moet de focus komen te liggen op skills in plaats van ervaring. In de groeisectoren kunnen we de juiste mensen niet vinden, maar in krimpsectoren zijn voldoende werknemers beschikbaar, die op basis van hun vaardigheden en talenten én een gerichte om- of bijscholing weer aan de slag kunnen.

Skills?

Met skills hebben we het over specifieke kennis, vaardigheden en eigenschappen van mensen, waarmee ze ook in andere branches een job succesvol kunnen uitvoeren. Als je de skills van werkzoekenden en vacatures goed inventariseert, kun je het juiste talent aantrekken. Dit geldt overigens tevens voor je huidige personeel, waardoor je ook in je eigen bedrijf in staat bent werknemers duurzaam inzetbaar te maken.

Effectieve wervingsmethodiek

Deze nieuwe aanpak vraagt een verandering van mindset en een aanpassing in het traditionele wervingsproces! Verdiep je dus meer in de werkzoekenden, door de hiervoor vermelde selectiecriteria toe te passen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het analyseren en toetsen van skills wel specifieke kennis en ervaring vereist. Maar er zijn diverse hulpmiddelen voorhanden, zoals psychologische onderzoeken (tests, interviews, vragenlijsten en rollenspellen) om je daarin te ondersteunen.

Kortom: een effectievere wervingsmethodiek, waarmee je kunt bepalen of iemand wel of niet geschikt is voor een bepaalde functie.

Voor verdere informatie en advies: www.opstapnaarwerk.nl