Hoe hoog wordt de werkdruk bij het UWV?

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat er ruim 400.000 mensen in Nederland werkloos gaan worden door de huidige crisissituatie en er begin 2021 zo’n 700.00 mensen op zoek zijn naar een baan. Dat valt terug te lezen in dit artikel. Maar er is nog een andere zorgwekkende ontwikkeling op de arbeidsmarkt gaande die met de jonge generatie te maken heeft.

Mbo’ers krijgen nauwelijks stageplekken

Door de coronacrisis zijn er 13.000 leerbanen verdwenen, terwijl 76% van de Mbo’ers na hun stage en opleiding bij het leerbedrijf blijven werken. Dat komt omdat het moeizaam geworden is om deze jonge mensen te begeleiden, vanwege het thuiswerken of de toegenomen werkdruk. Hoe meer er gedaan moet worden met minder mensen, door meer werkloosheid, hoe groter de kans wordt dat het tekort op leerbanen toeneemt. Stagebegeleiding krijgt dan geen of een lagere prioriteit. Lees meer over deze zorgwekkende ontwikkeling bij WNL of het artikel in De Limburger.

Tijdens het schrijven van deze blog komt er overigens dit bericht als pop-up binnen van WNL waaruit blijkt dat het aantal werklozen in juni met 74.000 is gestegen en de werkloosheid vooral bij jongeren toeslaat!

Waarom dit bericht?

Enerzijds is het een oproep aan iedere werkgever om, daar waar mogelijk, stageplekken toch in te vullen. Een jonge generatie geeft immers vaak een nieuwe stimulans en een vernieuwende kijk op zaken. Anderzijds is dit bericht bedoeld om na te blijven denken in welke sectoren er juist nu personeel nodig is, want niet elke mbo-opleiding heeft hetzelfde toekomstperspectief. In de praktijk zien wij dat bijvoorbeeld terug aan de omscholingsprojecten die we doen om mensen toch aan een baan te helpen, zowel jong als oud.

Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en continue leren

Er zal van jonge mensen meer flexibiliteit gevraagd worden, want het goede nieuws is dat er altijd werk is, alleen niet altijd meer in de richting waarvoor je bent opgeleid. In veel sectoren is er overigens sprake van continue leren en aanpassingsvermogen om te kunnen profiteren van nieuwe banen en functies op de arbeidsmarkt.

Onze bijdrage

Mensen met een WW-uitkering, of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, aan een baan helpen en waar noodzakelijk omscholen, dat is waar we bij van dienst zijn en ons dagelijks druk over maken. Daarom is er recent een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het UWV en Opstap Personeelsdiensten.

Want hoe lager de werkdruk bij het UWV, hoe beter het met ons allemaal gaat.

We komen altijd graag in contact met energieke mensen die van de bank af willen springen om iets op te bouwen in de bouw- en schilders sector.

6 aug 2020