Hoe helpen we statushouders aan een passende baan?

Gelukkig slagen we er steeds vaker in om statushouders, mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben, van passend werk te voorzien, door vooraf een gedegen opleidingstraject aan te bieden. Recent hebben opnieuw zeven statushouders hun Proeve van Bekwaamheid gehaald bij De Schildersvakopleiding in Zutphen. Op deze vier manieren voorzien we statushouders van passend werk:

1. Een opleiding, want het werk hier is anders

Statushouders waarmee wij aan de slag gaan hebben in de meeste gevallen al affiniteit met schilder- en onderhoudswerk, alleen zijn de werkzaamheden in het land van herkomst anders. “In Syrië kennen we alleen maar rechte en geen ronde kwasten” is een alleszeggende uitspraak die je in deze video kunt terugvinden. Dat is waarom een praktijkgerichte opleiding bij een schildersvakopleiding zo belangrijk is, zodat er ook volgens de normen die in Nederland gelden gebouwd en geschilderd wordt.

2. Voorgesprekken en functioneringsgesprekken

Onze adviseurs in de regio proberen zo goed mogelijk het individuele niveau van statushouders in kaart te brengen en te ontdekken wat hun toekomstplannen zijn. Persoonlijke aandacht is hierin zeer belangrijk. We spreken dan ook het liefst bij de mensen thuis af, zodat we daarna de goede match met een bedrijf kunnen gaan maken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om mensen te plaatsen op plekken waar zij zich thuis voelen en waar zij onderdeel kunnen zijn van de bestaande ploeg.

3. Het vinden van de juiste werkomgeving

Een mooi voorbeeld van het vinden van de juiste werkomgeving komt van Rawad uit Libië. Vanuit een reïntegratiebedrijf werd hij in eerste instantie bij een te groot schildersbedrijf geplaatst en kreeg hij niet de juiste aandacht en begeleiding. Uiteindelijk hebben we hem in contact kunnen brengen met een Vastgoed/Onderhoudsbedrijf, notabene in zijn eigen woonplaats, waar hij inmiddels een vast contract heeft gekregen. Dat het nu goed met hem gaat blijkt wel uit het feit dat hij zelfs al een beetje Twents begint te spreken met zijn collega’s, en dat zij ook aangeven verguld te zijn met het feit dat hij zich zo goed ontwikkelt binnen hun bedrijf.

4. Het blijven motiveren en monitoren

Elk mens is anders. Statushouders willen over het algemeen heel graag aan het werk. Soms zijn er cultuurverschillen en is er meer begeleiding nodig of net dat extra duwtje in de rug. Bovendien blijven we actief in contact met het betreffende inleenbedrijf om de arbeidsrelatie over een langere periode in goede banen te leiden.

Eens doorpraten?

Het is een mooie uitdaging om aan nieuw personeel te komen in de bouw- en schildersbranche. Daarom begeleiden we niet alleen statushouders naar passend werk, maar ook mensen vanuit uitkeringssituaties zoals de WW, bijstand of Wajong, en mensen die graag willen worden omgeschoold naar ander werk. In de praktijk zijn bedrijven en medewerkers blij met de gekozen aanpak.

Wil jij dat ook? Wij praten graag eens door over de mogelijkheden.

Binnenkort op de agenda

In onze volgende blog nemen we je mee naar Het Dorp in Arnhem, een historische plek, waar zowel statushouders, Wajongers als langdurig werklozen in de praktijk zijn opgeleid.

Steeds meer mensen een passende baan! Dat is waar we ons dagelijks voor inzetten.

9 jun 2020