opstap 106471

Nu het economisch beter gaat met Nederland, althans volgens onze regering, zouden werkgevers loonsverhogingen moeten stimuleren om meer vaste banen te stimuleren. “Eindelijk gaan ook de werkenden profiteren van een goed draaiende economie en volgend jaar groeien de lonen met 3.7 procent”, was recent in het AD te lezen. Maar hoe blij zijn werkgevers daar zelf mee? We zijn eens gaan graven in de loonkostenontwikkeling van de laatste jaren.

Uw mening gevraagd

Werkgevers die naar de loonkostenontwikkeling van de laatste jaren kijken, zullen ervaren dat de loonkosten de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Ten opzichte van meetpunt “Jaar 2010 = 100%” ontstaat de volgende situatie:

  • 2015 = 108,40
  • 2016 = 110,40
  • 2017 = 112,40
  • 2018 = 115,10
  • 2019 = 118,90
  • 2020 = 123,30

Hoe denkt een werkgever hierover? Levert het hogere loon beter en meer vast personeel op, of komt er een punt dat personeel niet meer te betalen valt, omdat de loonkosten een te grote component aan het worden zijn? De overheid wil namelijk vaste banen stimuleren, maar misschien is het tegendeel wel waar en wordt het juist interessanter om gebruik te maken van tijdelijke, ingehuurde arbeidskrachten.

CBS informatie

Bij het CBS valt terug te lezen dat tussen 2010 en het tweede kwartaal van 2019 de cao-lonen het meest stegen bij de particuliere bedrijven (14%). Dat is aanzienlijk, maar tegelijkertijd geven zij ook aan dat de cao-lonen op dit moment minder hard stijgen dan de consumentenprijzen. Je zou dus ook kunnen redeneren dat loonsverhogingen noodzakelijk zijn om het dagelijkse leven voor werknemers betaalbaar te houden.

De factor arbeid is hoog in sommige sectoren

In de bouw-, schilder-, en afbouwbranche maakt de factor arbeid 80% uit van alle kosten. Het gaat daar immers om het werk van vele handen. Loonkostenstijgingen in deze branches hebben dan ook een grote impact op het ondernemerschap. En juist daar kunnen wij ondernemers helpen bij het exact in kaart brengen en verduidelijken van de loonkosten.

Onze tip met betrekking tot loonkosten

Wil je echt weten wat de werkelijke loonkosten binnen jouw bedrijf zijn, maak dan kennis met Loonkompasnl.nl! Waar de “loonboeken of -specials” van de diverse branches geen rekening houden met de extra bedrijfsgerichte kosten, zoals verzuim, leegloop en kosten Arbo, biedt de online berekening van Loonkompasnl.nl van Opstap die mogelijkheden wel. En dán krijg je pas echt de werkelijke loonkosten in beeld! Checken kan altijd, want het is en blijft nog steeds een ingewikkelde materie. Je kunt ons altijd bellen: 06-22741749

Eens in gesprek gaan?

Want we zijn ook serieus benieuwd welke maatregelen helpen om nog meer mensen aan het werk te krijgen in de bouw-, schilder- en afbouwbranche. Wellicht dat loonsverhogingen het middel zijn, maar mogelijk kunnen we samen zoeken naar andere alternatieven.

 

 

23 sep 2019