opstap 8108

Een schokkende foto, maar wel de realiteit; werken in de bouw is helaas niet zonder gevaren. De meeste fatale bedrijfsongevallen gebeuren in de bouw en lang niet alle bouwongevallen worden gemeld bij de Arbeidsinspectie, vaak omdat er hoge boetes tegenover staan. Vandaar dat we er eens aandacht aan willen schenken in de vorm van een aantal logische en een aantal mogelijk onverwachte tips:

Tip 1: Zorg voor veilig werken in de hete buitenlucht

We wilden maar eens met de actualiteit beginnen. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft dit jaar vanwege de extreme hitte al meerdere keren een hitteplan ingesteld, een oproep om extra op elkaar te letten. Enkele hitte gerelateerde tips die we werkgevers daarom willen geven zijn:

  • Zorg als het mogelijk is dat bouwvakkers in de schaduw kunnen werken, door het gebruiken van overkappingen, schermen of misschien wel een paraplu.
  • Stel je flexibel op en geef extra rustpauzes of verschuif werktijden.
  • Let op dat er voldoende water en vooral ook zonnebrandcrème met een hoge factor aanwezig is. Relatief komt er namelijk meer huidkanker voor bij mensen die dagelijks in de buitenlucht werken.
  • Houd elkaar wat meer in de gaten en let op mogelijke uitvalverschijnselen die bij extreme hitte plotseling kunnen optreden.

Tip 2: Doorbreek mogelijke taalbarrières

Dit lijkt een merkwaardige tip, maar het tegendeel is waar. Gevaarlijke situaties in de bouw komen steeds vaker voor door anderstalige werknemers in de bouw. Denk aan de vele statushouders (nieuwe Nederlanders) of bouwvakkers uit andere Europese landen die hier een tijdelijke werkvergunning krijgen. Doordat ze geen kennis hebben van de benamingen van gereedschappen en materialen in de Nederlandse taal kunnen er onveilige werksituaties ontstaan. Wat je hier aan kunt doen? Bestel dit boek met de duidelijke titel “Taal voor de bouw.” Maar er is nog een ander initiatief:

Tip 3: Volg de ontwikkelingen rondom Bouwspraak

De brancheorganisatie Bouwend Nederland en vakbond FNV komen met een opmerkelijk plan om de veiligheid op bouwplaatsen te vergroten door bouwvakkers een universele gebarentaal te leren. Door middel van 25 gebaren kunnen zij razendsnel waarschuwen voor het gevaar om te struikelen of communiceren dat er een ambulance gebeld moet worden.

Dit lijkt in eerste instantie merkwaardig, maar als je bedenkt dat er naast taalbarrières ook veel omgevingslawaai in de bouw aanwezig is, dan…Precies, het is helemaal zo gek nog niet om tijdens het heien of drillen toch te kunnen communiceren! Binnen dit plan wordt ook van anderstaligen verwacht dat zij over een minimaal aantal Nederlandse waarschuwingswoorden beschikken. Via deze link kun je meer over Bouwspraak terugvinden.

Tip 4: Laat bouwvakkers generieke poortinstructies volgen

Gelukkig zijn er steeds meer bouwbedrijven en projectuitvoerders die zich aansluiten bij het GPI, de Generieke Poortinstructie. Op bouwlocaties van deze organisaties moet iedereen die het bouwterrein binnenkomt eerst een veiligheidstoets afleggen om werkzaamheden te verrichten. Er zijn drie verschillende soorten, GPI Installatie, GPI Infra en voor de bouw de belangrijkste GPI B & U (Burgerlijke- en Utiliteitsbouw. Meer weten? Klik hier.

Tip 5: Vergeet de lichamelijke bescherming niet

Hoofdbescherming, gehoorbescherming, oogbescherming, adembescherming, handbescherming, voetbescherming en valbescherming. Zijn ze allemaal onder controle en vooral overal beschikbaar? Bezuinig er nooit op, doe geregeld een check en zorg dat de materialen in goede staat verkeren.

Doe mee, deel deze informatie voor minder slachtoffers!

Er waren in 2018 een historisch aantal dodelijke slachtoffers in Nederland in de bouw van maar liefst 20 personen. Daarom hopen we oprecht dat deze tips bijdragen om het aantal slachtoffers tot 0 te reduceren. Deel daarom deze informatie met mensen die dagelijks hard in Nederland aan het bouwen zijn en wiens leven ervan afhankelijk kan zijn.

Hartelijk dank alvast!

7 aug 2019