opstap vluchteling

Ineens moet u vluchten. Niet alleen, maar met uw hele gezin. Alles wat u had en dierbaar was, bestaat plotseling niet meer. Wat doet u dan? Waarschijnlijk kunnen we ons zo’n situatie helemaal niet inbeelden. Maar als u hiermee geconfronteerd zou worden dan is het opbouwen van uw nieuwe menselijke bestaan afhankelijk van externe hulp die wel of niet aangereikt wordt.

Werken is deel uit maken van de maatschappij

De realiteit is dat er veel mensen zijn die de ‘’wat doet u vraag” in werkelijkheid hebben meegemaakt. Zij hadden geen ander keuze dan te vluchten, vanwege oorlog of ander geweld. Naar een plek op deze aarde waar zij met hun gezin een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. We kennen allemaal de verhalen wel van mensen van Syrische komaf die heel graag willen werken, vaak hoog opgeleid zijn en deel uit willen maken van onze maatschappij. Net zoals nog heel veel anderen.

Samen erkende statushouders aan het werk brengen

Dat is waarom wij aandacht vragen voor zogenaamde ‘statushouders’. Dat zijn erkende vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en een opleiding mogen volgen in Nederland. Deze mensen hebben ondanks al hun geleden ontberingen heel veel trots en gaan elke uitdaging aan waarmee zij vooruit kunnen. Opstap personeelsdiensten geeft de noodzakelijke externe hulp aan deze statushouders, maar natuurlijk kunnen wij dat niet alleen. Hierbij doen we ook een beroep op werkgevers en allerlei maatschappelijk instanties om deze mensen weer aan het werk te krijgen.

De vraag naar werk is groter dan het aanbod

Gelukkig leven wij in Nederland in een multiculturele samenleving waar we gewend zijn om iedereen een kans te geven. Die kansen zijn er in overvloed; er is een tekort aan goede vaklieden, terwijl er mensen in ons midden zijn die deze vakkennis hebben, zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn of er gewoon niet aan gedacht hebben om deze vaklieden in te zetten. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan statushouders die een erkende opleiding als schilder gevolgd hebben of al over voldoende ervaring beschikten.

“Er staat een vakman op de steiger”

Dat is in de essentie waar het om gaat. Ervoor zorgen dat in alle gevallen, zeker bij een te kort aan goede arbeidskrachten, er optimaal gebruik wordt gemaakt van vakmensen die topkwaliteit kunnen bieden.

Meer weten over statushouders?

Lees ook eens deze blog of neem contact met ons op

16 jul 2018